UW BEHANDELING

Ons behandelteam beschikt over verschillende mogelijkheden om u te behandelen.
In overleg met u kiezen we voor een behandeling die uw klachten in korte tijd vermindert.
Als u dat wilt betrekken we anderen die voor u belangrijk zijn bij de behandeling.

Uw behandeling kan bestaan uit:

individuele gesprekken

gezinsgesprekken

groepstherapie

ontspanningsoefeningen

medicijnen

vaktherapie

of een combinatie van het bovenstaande

Op grond van uw klachten bepalen we wie er betrokken zullen worden bij uw behandeling.

UW BEHANDELING

Ons behandelteam beschikt over verschillende mogelijkheden om u te behandelen.
In overleg met u kiezen we voor een behandeling die uw klachten in korte tijd vermindert.
Als u dat wilt betrekken we anderen die voor u belangrijk zijn bij de behandeling.

Uw behandeling kan bestaan uit:

individuele gesprekken

gezinsgesprekken

groepstherapie

ontspanningsoefeningen

medicijnen

vaktherapie

of een combinatie van het bovenstaande

Op grond van uw klachten bepalen we wie er betrokken zullen worden bij uw behandeling.

LOCATIE SAMEN-GGZ

STARTEN MET EEN BEHANDELING

Samen werken we aan een oplossing