KOSTEN EN VERGOEDING

De kosten van onze behandelingen worden voor een (groot) deel vergoed 
door uw zorgverzekeraar, uw gemeente, of justitie.

U betaalt in ieder geval uw eigen risico. De hoogte van dit bedrag is 
afhankelijk van de afspraken die u heeft met uw zorg verzekeraar.

ZORGVERZEKERAAR

Indien u over een geldige verwijsbrief beschikt en de kosten van de behandeling vallen binnen de basis of aanvullende verzekering geldt voor een groot deel vergoeding hiervoor.

DE BASISVERZEKERING VERGOEDT:

-Basis GGZ. Dit is inclusief de eerstelijnspsycholoog en een behandeltraject via internet (e-health).

-SGGZ inclusief behandeling door een psychiater.

ANDERE INSTANTIES & VERGOEDINGEN

Indien u een indicatie heeft voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vergoedt de gemeente grotendeels de kosten van behandeling.

Justitie kan tevens de kosten vergoeden indien er sprake is van een strafrechtelijke maatregel.

LOCATIE SAMEN-GGZ

STARTEN MET EEN BEHANDELING

Samen werken we aan een oplossing